Choceň–Č. Libchavy

MODERNIZACE SILNICE II/312

Objednatel

Správa a údržba silnic
Pardubického kraje

suspk-logo

Zhotovitel

STRABAG a.s.

lazne-bohdanec-logo

Zhotovitel

Chládek a Tintěra,
Pardubice a.s.

chladek-a-tintera-logo-bila

Projektant

PRODIN a.s.

chladek-a-tintera-logo-bila

O stavbě

Předmětem projektu je modernizace stávající komunikace II/312 v úseku Choceň–České Libchavy. Jedná se o veřejné prospěšnou stavbu, kdy modernizací projde komunikace o celkové délce 12,007 18 km. V celé délce stavby je zachováno stávající vedeni komunikace, avšak v některých místech dochází k rozšířeni komunikace z důvodu lokálního sjednoceni šířkového uspořádání vozovky a rozšířeni ve směrových obloucích.

Součástí stavby je i pročištění všech příkopů, rekonstrukce příčných a podélných propustků a sjezdů na přilehlá pole. V rámci celé stavby bude obnoveno a upraveno kompletní dopravní značení.

Cíl stavby

Z důvodu celoplošného poškození komunikace je tento úsek považován za nebezpečný a nepřehledný. Cílem této modernizace je především zvýšeni bezpečnosti silničního provozu v řešeném úseku a úprava nebezpečných a nepřehledných míst.

stavebních objektů

Zmodernizovaných kilometrů

Plánované úseky

Galerie

Listopad 2023

Galerie

Říjen 2023

Galerie

Září 2023

Galerie

Srpen 2023

Galerie

Červenec 2023

Galerie

Červen 2023

Galerie

Květen 2023

Galerie

Duben 2023

Milníky

1. úsek

+ Délka úseku
3,5 km

Plánované práce

V rámci úseku od Chocně do obce Hemže proběhne v délce 2,1 km kompletní výměna konstrukčních vrstev. Na zbylém úseku proběhne odfrézování stávajícího asfaltového souvrství, na které bude navazovat sanace krajů silnice až do hloubky 750 mm. Rekonstrukce podkladních vrstev proběhne pomocí technologie recyklace za studena, na které bude položeno nové asfaltové souvrství tloušťky 150 mm.

V rámci úseku bude osazeno 130 m nových svodidel pro zvýšení bezpečnosti provozu. Součástí etapy bude i rekonstrukce chodníků v Chocni a nové veřejné osvětlení.

2. úsek

+ Délka úseku
5,6 km

Plánované práce

V celém úseku proběhne odfrézování stávajícího asfaltového souvrství. Následně proběhne sanace krajů silnice až do hloubky 750 mm. Rekonstrukce podkladních vrstev proběhne pomocí technologie recyklace za studena, na kterou bude položeny nové asfaltové souvrství tloušťky 150 mm. V rámci úseku bude osazeno 316 m nových svodidel pro zvýšení bezpečnosti provozu.

3. úsek

+ Délka úseku
2,9 km

Plánované práce

V celém úseku proběhne odfrézování stávajícího asfaltového souvrství. Následně proběhne sanace krajů silnice až do hloubky 750 mm. Rekonstrukce podkladních vrstev proběhne pomocí technologie recyklace za studena, na kterou bude položeny nové asfaltové souvrství tloušťky 150 mm. V obci Rozsocha bude provedena i rekonstrukce veřejného osvětlení a postaven nový chodník. Během tohoto úseku proběhne i rekonstrukce dvou velkých příčných propustků. V rámci úseku bude osazeno 514 m nových svodidel pro zvýšení bezpečnosti provozu.

nahled-etap

Nevíte kudy?

Podívejte se na mapku objízdné trasy.

Tento projekt je spolufinancován z fondu sfdi

Novinky

Zahájili jsme stavební práce v rámci 1. úseku stavby

Dne 3.7. byly zahájeny stavební práce na 1. úseku (resp. její část Choceň-Mostek). Předmětem prací na tomto úseku bude opět kompletní výměna konstrukčních vrstev nejprve v úseku z obce Hemže do Mostku.  a následně z obce Hemže do obce Mostek. Podrobnosti o uzavírkách a objízdné trase naleznete v mapce.

Dokončili jsme stavební práce 3. úseku

Práce na 3. úseku (Rozsocha-České Libchavy) jsou téměř dokončeny. Provedlo se odfrézování stávajícího asfaltového souvrství, sanace krajů a pomocí technologie recyklace za studena se položilo nové souvrství o tloušťce 150 mm. Tento úsek bude částečně zprovozněn v režimu předčasného užívání stavby a do konce měsíce srpna budou nadále probíhat drobné stavební práce související s touto akcí, ale již nebude úplná uzavírka silnice!

Zahájení stavebních prací v rámci 3. úseku

Dne 27.3. proběhlo předání staveniště a zahájení stavebních prací v rámci 3. úseku, během kterých bude provoz na silnici částečně omezen.

V termínu od 3.4. – 14.7. dojde k úplné uzavírce v úseku Rozsocha – Č. Libchavy. Vyznačení objízdné trasy naleznete výše na těchto webových stránkách.

Předem se omlouváme za komplikace v dopravě způsobené probíhajícími stavebními pracemi.