DOKONČILI JSME PRÁCE NA 1. ÚSEKU
Na konci listopadu 2023 jsme dokončili práce na 1. úseku stavby. V rámci této etapy se provedla kompletní rekonstrukce silnice v úseku Choceň – Mostek, výstavba chodníků ve městě Choceň, oprava chodníků v obci Hemže, rekonstrukce autobusových zastávek a výstavba části chodníku v obci Mostek. Výstavba byla z důvodu velkého rozsahu časově náročná. I přes neplánované opravy kanalizací v obcích Hemže a Mostek, úpravu odvodnění v Chocni, lokální doplnění drenáží a dalších drobností se komunikaci podařilo 10. listopadu 2023 zprovoznit a již slouží svému účelu. Na jaře 2024 budou dokončeny drobné terénní úpravy, které z důvodu nevhodných klimatických podmínek nebylo možné na podzim dokončit. V dubnu 2024 plánujeme zahájení prací na zbývajícím 2. úseku opravy komunikace II/312 (Mostek – Rozsocha).