Dokončili jsme stavební práce 3. úseku
Práce na 3. úseku (Rozsocha-České Libchavy) jsou téměř dokončeny. Provedlo se odfrézování stávajícího asfaltového souvrství, sanace krajů a pomocí technologie recyklace za studena se položilo nové souvrství o tloušťce 150 mm. Tento úsek bude částečně zprovozněn v režimu předčasného užívání stavby a do konce měsíce srpna budou nadále probíhat drobné stavební práce související s touto akcí, ale již nebude úplná uzavírka silnice!