Květnové rozmary počasí způsobily drobné komplikace. Silničáři si s nimi poradili a stavba pokračuje
Na začátku měsíce května došlo v úseku křižovatka u obce Podlesí – křižovatka u obce Seč k odfrézování vozovky a odstranění stávajících konstrukčních vrstev v krajové sanaci levé strany komunikace až na úroveň zemní pláně. Na stávající zemní pláni byly provedeny kontrolní zkoušky s nevyhovujícími výsledky, což vedlo k nutnosti sanace aktivní zóny dle projektové dokumentace. Následovalo odtěžení jílovito-písčitého podloží, zhutnění parapláně a zhotovení sanačních vrstev v celkové tloušťce 500 mm. V druhé polovině měsíce komplikovalo práce deštivé počasí a zásah staveniště supercelou. Drobné komplikace stavba překonala a byla dokončena 1. konstrukční vrstva ze štěrkodrti a zásyp levé sanace vytěženými asfaltovými vrstvami pro budoucí recyklaci za studena. Na přelomu měsíce se práce přesunuly na sanaci pravé strany komunikace. V dalším úseku, křižovatka u obce Seč – křižovatka v obci Rozsocha, probíhaly po celou dobu měsíce května stavební práce na krajové sanaci komunikace (pravé strany). Byly odtěženy stávající konstrukční vrstvy komunikace na úroveň parapláně, provedena sanace aktivní zóny komunikace v tl. 500 mm a konstrukční vrstva tl. 250 mm. Průběžně byly za přítomnosti TDS prováděny kontrolní zátěžové zkoušky jednotlivých vrstev komunikace k ověření požadovaných hodnot. Na SO 108 - Seč u Brandýsa nad Orlicí bylo provedeno rozšíření směrového oblouku pomocí násypového tělesa. V posledním květnovém týdnu provedli silničáři odfrézování levé strany komunikace a bude následovat stejný pracovní postup jako na pravé straně vozovky. Průběžně je kontrolován stav objízdných tras a provizorního dopravního značení.