Předpokládané zahájení stavby je plánováno na 1. 4. 2023
Během měsíce ledna a února bude odsouhlasen přesný postup výstavby a budou stanoveny termíny uzavírek jednotlivých úseků.