Práce na druhé etapě pokračují v novém rozsahu
Na začátku dubna 2024 jsme zahájili etapu č. 2 v rozsahu SO 105 (od křižovatky odbočka Podlesí) – SO 110.1 (křižovatka v obci Rozsocha). Bylo instalováno provizorní dopravní značení (uzavírka + objízdné trasy) dle platných rozhodnutí. V období 2. 4. -14. 4. 2024 probíhalo kácení stromů v lesním úseku SO 109. Poté následovaly práce na čištění krajnic, odhumusování příkopů v celém rozsahu, provádění podélných a příčných propustků, celoplošné frézování asfaltových vrstev a následně frézování krajových sanací pravé strany komunikace ve směru Rozsocha. Také jsme zahájili práce na provádění sanace krajů vozovky.