ZAHÁJILI JSME STAVEBNÍ PRÁCE V RÁMCI 2. ÚSEKU STAVBY
Dne 2. 4. 2024 byly zahájeny stavební práce na části 2. úseku stavby (křižovatka u obce Podlesí - křižovatka v obci Rozsocha). Předmětem prací na tomto úseku bude kompletní rekonstrukce komunikace v extravilánu obcí (Podlesí; Seč; Rozsocha). Rekonstrukce započne 2. 4. 2024 kácením stromů v kolizi se stavbou v lesním úseku poblíž obce Rozsocha a následně od 15. 4. 2024 budou započaty stavební práce odfrézování vozovky s dalšími navazujícími pracemi. Tato část stavby by měla být dokončena do 31. 8. 2024 a následně by byla zahájena rekonstrukce části křižovatka v obci Mostek – křižovatka u obce Podlesí. Před započetím prací byla v březnu 2024 opravena účelová komunikace mezi obcemi Podlesí a Seč pro zajištění obslužnosti autobusové dopravy během uzavírky.