Dokončili jsme stavební práce 3. úseku

Práce na 3. úseku (Rozsocha-České Libchavy) jsou téměř dokončeny. Provedlo se odfrézování stávajícího asfaltového souvrství, sanace krajů a pomocí technologie recyklace za studena se položilo nové souvrství o tloušťce 150 mm. Tento úsek bude částečně zprovozněn...