DOKONČILI JSME PRÁCE NA 1. ÚSEKU

Na konci listopadu 2023 jsme dokončili práce na 1. úseku stavby. V rámci této etapy se provedla kompletní rekonstrukce silnice v úseku Choceň – Mostek, výstavba chodníků ve městě Choceň, oprava chodníků v obci Hemže, rekonstrukce autobusových zastávek a...

Dokončili jsme stavební práce 3. úseku

Práce na 3. úseku (Rozsocha-České Libchavy) jsou téměř dokončeny. Provedlo se odfrézování stávajícího asfaltového souvrství, sanace krajů a pomocí technologie recyklace za studena se položilo nové souvrství o tloušťce 150 mm. Tento úsek bude částečně zprovozněn...